Akupunktur

Akupunktur er en del af Traditionel Kinesisk Medicin (TCM). TCM er en flere tusind år gammel lægevidenskab fra Østen med eget diagnose- og behandlingssystem, der på mange måder adskiller sig fra den vestlige terminologi.

Akupunktur betyder behandling med nåle og er en afbalancerende behandling. Dermed behandles hele kroppen/mennesket og ikke blot de enkelte symptomer. Hensigten med akupunktur er at skabe balance mellem Yin og Yang samt sørge for, at livsenergien Qi kan cirkulere frit og i de rigtige retninger i kroppens energibaner, meridianerne. Ubalance eller blokering i energibanerne kan medføre smerter eller sygdom.

Ved akupunkturbehandling indføres tynde, sterile éngangsnåle i udvalgte akupunkturpunkter på kroppen. Punkterne har via energibanerne forbindelse til hele kroppen og dens funktioner. Herved stimuleres kroppens egen evne til at genoprette balancen og få kroppen til at fungere bedre.

Der findes forskellige former for akupunktur, og hver behandling har sin virkning og sit formål.Din krop vil ofte reagere på akupunktur, eksempelvis kan du opleve:

  • Afslappelse eller træthed
  • Forøget energi og velvære
  • Kløe, summen eller prikken i kroppen
  • Varme- eller kuldefornemmelser.

Livsenergi - Qi

Til grund for flere alternative behandlingsformer bl.a. akupunktur, ligger en forestilling om at mennesket har et energisystem. Energisystemets tilstand afhænger af den basale livsenergi. Inden for traditionel kinesisk medicin kaldes denne livsenergi for qi (udtales tji).

Forudsætningen for et godt helbred er at qi frit kan cirkulere i kroppen. Sygdom opstår hvis cirkulationen bliver forstyrret, og energistrømmen kommer ud af balance.

Meridianer

Qi kommer rundt i kroppen via et kompliceret net af energibaner, de såkaldte meridianer.

Ifølge teorien er der tolv organmeridianer der hver har navn efter det organ som de er forbundet med. For eksempel er der en meridian der hedder lungemeridianen.

Foruden organmeridianerne er der to ekstra meridianer. De løber i den lodrette midterlinje på kroppens for- og bagside. De to ekstra meridianer er ikke forbundet med et bestemt organ. I stedet har de en styrende funktion i forhold til de øvrige meridianer.

Hvad bruges akupunktur til?

Akupunktur bruges ved en række akutte og kroniske sygdomme og lidelser samt som forebyggende behandling. Ifølge akupunktører bruges akupunktur eksempelvis ved:

Hormonelle forstyrrelser

• Immunsygdomme

• Højt blodtryk og kredsløbslidelser

• Eksem astma, allergi og høfeber

• Kvalme og opkastning.

Akupunktur bruges ofte til smertelindring, eksempelvis ved:

Migræne/hovedpine

• Ryg-, nakke- og iskiassmerter

• Gigtsmerter

• Knæsmerter

• Menstruationssmerter.

Hvordan foregår akupunktur?

Din første konsultation hos mig begynder med en grundig samtale, hvor jeg danner mig et indtryk af det problem, som du henvender dig med.
Jeg kan bruge forskellige metoder til at finde frem til, hvor jeg skal sætte ind med behandling. Jeg kan bruge tungediagnose, pulsdiagnose og irisanalyse som udgangspunkt for behandlingen, sammen med din forhistorie psykisk eller fysisk. Andre gange har jeg en spenglersan blodtest eller Cell Wellbeing hårrodstest indover.
Selve akupunktur behandlingen foregår ved, at jeg fører tynde, sterile nåle gennem huden og placerer dem i de valgte akupunkturpunkter. Jeg sætter langsomt nålen i punktet og roterer den hvis nødvendigt, indtil jeg kan mærke, at nålen sidder rigtigt. Denne fornemmelse af nålens rigtige placering kaldes for 'De Qi', som betyder ankomst af Qi, dvs. at energien igen flyder i kroppen, som den skal. 
Som regel vil du også få en fornemmelse af en slags strømning fra nålen ud i vævet, når nålen sidder rigtigt. Derudover kan du opleve varme eller kulde, når nålen sættes i.

Du sidder eller ligger med nålene i kroppen i typisk 20-30 minutter.
Antallet af nåle varierer meget fra behandling til behandling.
Den første konsultation med behandling varer typisk én til halvanden time. Efterfølgende behandlinger tager som regel en tre kvarter til en time.